Nepretržitá prevádzka


Nepretržitá prevádzka


Nepretržitá prevádzka (Business Continuity) je časťou ITSM metodológie, ktorá pojednáva o bezvýpadkovej prevádzke IT systémov. Toto je dosahované vysokou dostupnosťou (High Availability) a obnovou po havárii (Disaster Recovery). Vysoká dostupnosť znamená, že systém alebo jeho súčasť je v nepretržitej prevádzke počas definovaného obdobia. Dostupnosť môže byť meraná vo vzťahu k "100% prevádzke" alebo ako "bezvýpadková". Často uvádzaný štandard dostupnosti pre systém alebo produkt je známy ako "päť 9" (99,999 percenta) dostupnosti.

Viac informácií:
High availability

TwitterG+LinkedInDigg