Obnova po havárii


Obnova po havárii


Obnova po havárii (Disaster recovery) zahŕňa súbor zásad a postupov k tomu, aby bolo možné obnoviť a ďalej prevádzkovať nevyhnutne dôležité časti technologickej infraštruktúry, ktoré boli poškodené ľudskou chybou alebo vonkajším zásahom. Disaster recovery sa zameriava na IT alebo technologické systémy podporujúce kritické podnikové funkcie, aby bola zachovaná kontinuita prevádzky. Disaster recovery je podskupinou procesov nepretržitej prevádzky ICT systémov v rámci ITSM metodológie.

Viac informácií:
Disaster recovery
Business Continuity Management

TwitterG+LinkedInDigg