Nízke TCO


Nízke TCO


Celkové náklady na vlastníctvo (TCO) je vyčíslenie investičných a prevádzkových nákladov súvisiacich s obstaraním riešenia. Táto kalkulácia má za cieľ pomôcť spotrebiteľom a podnikovým manažérom posúdiť priame aj nepriame náklady a prínosy spojené s nákupom akejkoľvek IT technológie. Zámerom je, aby sa dospelo ku konečnému číslu, ktoré bude odrážať všetky skutočné náklady na nákup a prevádzku počas plánovaného obdobia.

Viac informácií:
Total cost of ownership

TwitterG+LinkedInDigg