Administrácia


Administrácia


 • analýza systémových protokolov a identifikácia potenciálnych problémov
 • zavedenie a integrácia nových technológií do existujúcich prostredí dátových centier
 • vykonávanie rutinných auditov systémov a softvéru
 • aplikovanie aktualizácií operačného systému, opráv a zmien konfigurácií
 • inštalácia a konfigurácia nového hardvéru a softvéru
 • pridanie, odobratie alebo aktualizácia informácií o užívateľskom účte, resetovanie hesla a podobne
 • odpovede na technické otázky a asistencia používateľom
 • zodpovednosť za bezpečnosť
 • zodpovednosť za dokumentovanie konfigurácie systému
 • riešenie nahlásených problémov
 • ladenie výkonu systému

Viac informácií:
System administration

TwitterG+LinkedInDigg