Zálohovanie a archivácia


Zálohovanie a archivácia


Každodenný nárast dát vyžaduje sofistikované riešenia pre ich menežment.

 

Záloha predstavuje kópiu dát, ktoré môžu byť použité k obnove pôvodných dát v prípade, že dôjde k ich poškodeniu alebo vymazaniu.

 

Archivácia dát je proces, keď sa dáta, ktoré nie sú aktívne využívané, presúvajú na separátne dátové úložisko, kde môžu byť dlhý čas. Dátové archívy obsahujú staršie dáta, ktoré sú stále dôležité a potrebné pre budúce použitie, ako aj údaje, ktoré musia byť uchovávané kvôli dodržiavaniu právnych predpisov. Dátové archívy sú indexované a je možné ich prehľadávať, takže súbory alebo ich časti sú ľahko dohľadateľné a získateľné.

 

Dátové archívy sú často zamieňané so zálohami. Zálohovanie dát slúži na ich obnovu v prípade, že sú poškodené alebo zničené. Naproti tomu dátové archívy uchovávajú staršie dáta, ktoré nie sú každodenne potrebné, ale občas je potrebné ich sprístupniť.

Viac informácií:
Backup
Recovery point objective
Recovery time objective
Glossary of backup terms

TwitterG+LinkedInDigg