Implementácia


Implementácia


Ak je náš návrh úspešne predvedený a schválený zákazníkom, naši technickí inžinieri ho nasadia do produkčného prostredia a pripravia akceptačné testy.
TwitterG+LinkedInDigg