Virtualizácia


Virtualizácia


Virtualizácia patrí medzi najdôležitejšie technológie, ktoré zabezpečujú efektivitu a jednoduchý manažment vášho IT prostredia. S touto technológiou si môžete ľahko vybudovať vlastný Private Cloud, v ktorom bude:
  • virtualizácia systémov
  • virtualizácia desktopov
  • virtualizácia aplikácií
  • virtualizácia dátových úložísk
Virtualizovaný systém prináša:
  • zjednodušený menežment
  • skrátenie doby na vytvorenie a poskytnutie nových systémov a zdrojov
  • zvýšenú dostupnosť a obratnosť

Viac informácií:
Virtualizácia
TwitterG+LinkedInDigg